Instructeursopleidingen

Instructeursopleidingen

Iemand leren zeilen is heel wat anders dan zelf leren zeilen. Om goed les te kunnen geven moeten instructeurs goed opgeleid worden.

Net als bij de consumentenopleidingen zorgt de CWO voor richtlijnen en controles bij de instructeursopleidingen. Er wordt in de opleidingen veel aandacht besteed aan veiligheid, didactiek, omgangsvormen en het zelf-kritisch zijn.

Inmiddels is een brede ervaring opgedaan met het opleiden van instructeurs en begeleiders en de CWO streeft na om zoveel mogelijk kennis en ervaring te behouden binnen de CWO-locaties. De CWO kent de volgende instructeurniveau's: instructeur 2, instructeur 3, instructeur 4 en Opleider. In het menu aan de linkerkant kun je meer informatie vinden over deze instructeursniveau's.

Instructeur 2

Een CWO-instructeur mag pas lesgeven als deze in het bezit is van een instructeursdiploma. Het diploma Instructeur 2 (I-2) is het eerste instructeursniveau binnen de CWO-structuur en is een erkenning die stelt dat een instructeur voldoende eigen vaardigheid en basale lesgeefvaardigheden bezit om veilige lesgeefsituaties te creëren, het niveau van cursisten in te schatten en activiteiten te begeleiden. Een gediplomeerd I-2 instructeur mag tot en met het CWO II niveau lesgeven maar nog géén diploma's uitschrijven.

Om de I-2 erkenning in het bezit te krijgen stelt de CWO een aantal voorwaarden;

 • tenminste 16 jaar oud zijn*;
 • in het bezit zijn van het eigenvaardigheidsniveau III in de desbetreffende discipline** ;
 • goed kunnen zwemmen
 • medisch geschikt zijn voor deze tak van watersport
 • de Proeven van Bekwaamheid voor I-2 moeten met goed gevolg doorlopen zijn;
  • PvB 2.1: Geven van lessen

* Voor de disciplines kajuitzeilen en zeezeilen gelden afwijkende leeftijdseisen
** Voor de jeugdzeil disciplines gelden afwijkende eigenvaardigheid eisen

Samen met je leercoach ga je bezig om de benodigde competenties te verwerven die nodig zijn om de verschillende PvB's van het instructeursniveau 2 te kunnen behalen. Het leertraject is afhankelijk van de competenties die je al bezit en van de competenties die je nog moet ontwikkelen. Afhankelijk van de al aanwezige competenties en het leertempo zal dit traject bij de een wat korter en bij de ander wat langer duren.

Zodra je leercoach van mening is dat je de benodigde competenties voldoende beheerst neemt een PvB-beoordelaar je PvB's af. Als je de PvB's met goed gevolg hebt doorlopen vraagt de verantwoordelijke CWO-opleider een Zi-2-pas aan en wordt je officieel geregistreerd als assistent instructeur. Dit is een persoonlijke status die in heel Nederland op CWO-locaties erkend wordt. Nu gaat het echte werk beginnen; je mag zelfstandig lesgeven onder de supervisie van een instructeur 3, 4 of Opleider en kan je doorgroeien naar het Instructeur-3 niveau.

Instructeur 3

Het diploma Instructeur 3 (I-3) is een erkenning die stelt dat een instructeur in staat is het niveau van cursisten goed te beoordelen en op een veilige, zelfstandige en didactisch verantwoord manier een leuke lesdag kan verzorgen aan beginnende en semi-gevorderde cursisten in de discipline waar hij of zij voor is opgeleid. Tevens is de I-3 in staat zichzelf verder te ontwikkelen en heeft voldoende kennis van de gestelde CWO-eisen in de CWO-consumenten diplomalijn.

Om de I-3 erkenning in het bezit te krijgen stelt de CWO een aantal voorwaarden;

 • tenminste 18 jaar oud zijn *;
 • in het bezit zijn van het I-2 instructeursniveau;
 • in het bezit zijn van het eigenvaardigheidsniveau IV in de desbetreffende discipline**;
 • de Proeven van Bekwaamheid voor I-3 moeten met goed gevolg doorlopen zijn;
  • PvB 3.1: Geven van lessen
  • PvB 3.2: Coachen van wedstrijden (binnen zeilscholen niet van toepassing)
  • PvB 3.3: Organiseren van activiteiten
  • PvB 3.4: Aansturen van sportkader
  • PvB 3.5: Vaststellen vaardigheidsniveau

* Voor de disciplines kajuitzeilen en zeezeilen gelden afwijkende leeftijdseisen
** Voor de jeugdzeil disciplines gelden afwijkende eigenvaardigheid eisen

Zodra je I-2 instructeur bent mag je onder supervisie lesgeven en ga je samen met je leercoach bezig om de benodigde competenties te verwerven die nodig zijn om de verschillende PvB's van het instructeursniveau 3 te kunnen behalen. Het leertraject is afhankelijk van de competenties die je al bezit en van de competenties die je nog moet ontwikkelen. Afhankelijk van de al aanwezige competenties en het leertempo zal dit traject bij de een wat korter en bij de ander wat langer duren.

Instructeur 4

Wil je jezelf na het behalen van het Instructeur 3 (I-3) niveau nog verder ontwikkelen, dan kan je gaan lesgeven aan gevorderde cursisten en ga je theorie en - eigenvaardigheidexamens en Proeve van Bekwaamheid niveau 2 afnemen. Hiervoor heeft de CWO de opleiding tot Instructeur 4 (I-4) ontwikkeld. In alle tot nu toe door jou beheerste zeil -en lesgeefvaardigheden wordt verdieping aangebracht en je gaat nu ook voor nieuwe instructeurs als leercoach begeleiden tijdens hun leertraject.

Om de I-4 erkenning in het bezit te krijgen stelt de CWO een aantal voorwaarden:

 • tenminste 18 jaar oud zijn *;
 • in het bezit zijn van het I-3 instructeursniveau;
 • in het bezit zijn van het eigenvaardigheidsniveau IV+ in de desbetreffende discipline;
 • in het bezit zijn van het Klein Vaarbewijs I en een verbreding van de kennis over schip en zeilen in algemene zin;
 • de Proeven van Bekwaamheid voor I-4 moeten met goed gevolg doorlopen zijn;
  • PvB 4.1: Geven van trainingen
  • PvB 4.3: Ontwikkelen en uitvoeren sporttechnisch beleid
  • PvB 4.4: Bevorderen competentieontwikkeling sportkader
  • PvB 4.5: Samenwerking begeleidingsteam, onderhouden contacten
  • PvB 4.7: Afnemen Proeve van Bekwaamheid

* Voor de disciplines kajuitzeilen en zeezeilen gelden afwijkende leeftijdseisen

Samen met je leercoach ga je bezig om de benodigde competenties te verwerven die nodig zijn om de verschillende PvB's van het instructeursniveau 4 te kunnen behalen. Het leertraject is afhankelijk van de competenties die je al bezit en van de competenties die je nog moet ontwikkelen. Afhankelijk van de al aanwezige competenties en het leertempo zal dit traject bij de een wat korter en bij de ander wat langer duren.

Opleider

Een Opleider is iemand die door organisatie, opleiding en begeleiding (direct of indirect) zorg draagt voor alle vaar- en vaaronderwijs opleidingen op een vaarschool en eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van die vaaropleidingen. Dit betekent dat de opleider competent is om, binnen een door de CWO erkende watersportinstelling, opleidingen voor vaarinstructeur 3 en 4 te ontwikkelen, te organiseren en de volledige verantwoordelijkheid daarvoor te dragen.

Opleidercursus

De opleiding stelt zich ten doel om je zoveel mogelijk andere werkwijzen te laten zien om zo je eigen vaardigheden nog verder te verbreden. Een actieve bijdrage aan de cursus is dan ook een voorwaarde. Naast het leren managen van een vaaropleiding volgens CWO-normen, leren we je ook I-4's op te leiden. Waarneer je de cursus met goed gevolg hebt doorlopen volgt erkenning door de Kwaliteits Commissie (KC) van de CWO op advies van de cursusstaf van de Opleidercursus. De Opleidercursus start één maal per jaar in februari. Meer informatie over de Opleidercursus 2018 zal snel volgen. Voor vragen kunt u gerust contact opnemen met het CWO Secretariaat via info@cwo.nl. 

Her en bijscholingsdagen

Na erkenning door de Kwaliteits Commissie ontvangt de opleider een opleiderslicentie. Deze licentie blijft geldig zolang je eens in de twee jaar de bijscholing voor Opleiders volgt en de KC of CWO de erkenning niet heeft ingetrokken op grond van inhoudelijke of administratieve voorwaarden aan de opleidingen en/of stages. Een vervallen opleiderlicentie kan worden hernieuwd na het volgen van de her- en bijscholingsdag en het betalen van de licentiekosten. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met het CWO-secretariaat. Zonder bezwaar van de Kwaliteits Commissie (KC) kan er dan een nieuwe opleiderlicentie worden verstrekt.

Planning bijscholingsdagen

 • Zaterdag 27 januari 2018
 • Zondag 25 november 2018