Over CWO

Over de CWO

De Stichting CWO (Commissie Watersportopleidingen) is een samenwerkingsverband van Hiswa-vereniging en het Watersportverbond. De stichting heeft als doel een uniform diplomasysteem voor vrijwillige vaaropleidingen in te richten en in stand te houden. Zo zijn er opleidingen en diploma’s voor bijna elke watersportdiscipline. Op dit moment bestaat er een CWO-diplomalijn in de volgende disciplines;

 

 • Jeugddisciplines
  • jeugdzeilen eenmans
  • jeugdzeilen tweemans
  • jeugdkielboot
  • jeugdcatamaran
 • Afstandsintructie
  • zwaardboot eenmans
  • zwaardboot tweemans
  • catamaran
  • windsurfen
 • Aan boord instructie
  • kielboot
  • roeien
  • buitenboordmotor
 • Overige instructie
  • kajuitzeilen
  • zeezeilen
  • motorboot
  • groot motorschip

 

Naast deze diploma’s voor watersporters zijn er ook opleidingen en diploma’s voor instructeurs en examinatoren in elke tak van watersport. Bovendien wil de CWO de kwaliteit van de vaaropleidingen in Nederland waarborgen en die kwaliteit zichtbaar maken voor de watersporters. De CWO vindt goede opleidingen een waarborg voor veilig en plezierig varen.

Eenheid en verscheidenheid

Het maakt niet uit of een CWO-diploma of vorderingenstaat in Limburg, hartje Amsterdam of Friesland wordt behaald. Ongeacht de plaats van uitgifte is de inhoud van het diploma hetzelfde.

Het eenduidige diplomasysteem van de CWO betekent echter niet dat de diverse opleidingslocaties eenvormig zijn. Integendeel; alle deelnemende CWO-locaties benadrukken zoveel mogelijk hun eigen sprankelende identiteit. Elke opleidingslocatie heeft zijn eigen doelgroep, opleidingsfilosofie en vaargebied. Een vaarschool of vereniging wil de aspirant watersporter een zo veilig, leuk en sportief mogelijke opleiding aanbieden. Het aanbod loopt van een windsurfcursus van enkele uren tot een zeilreis van 10 dagen of meer. Alles is mogelijk: voor jong en oud, met onderdak en volledige verzorging (intern) of juist zonder dit alles (extern).

Wie doet er mee aan de CWO

Veel vaarscholen en verenigingen in Nederland hebben zich aangesloten bij de CWO: zo'n 90 verenigingen en 80 vaarscholen. Iedereen vaarschool of vereniging heeft haar of zijn eigen specialismen en kenmerken, zoals het type instructieschip en vaarwater. Door het grote aantal CWO-locaties is er altijd wel een geschikte locatie bij u in de buurt te vinden!

Voordat een vaarschool of vereniging zich CWO-opleidingslocatie mag noemen moeten ze voldoen aan de goedkeuringseisen van de Stichting CWO. Zo worden er eisen gesteld aan de staat en onderhoud van het instructiemateriaal, de veiligheid, de diplomering van de instructeurs en de kwaliteit van de leidinggevenden. Aangesloten verenigingen en vaarscholen worden regelmatig door de CWO gecontroleerd of ze nog aan alle eisen van de CWO voldoen.

Diploma's en vorderingenstaten

Het CWO-systeem kent vele diploma's. In principe heeft elke discipline drie diploma's, een aantal disciplines zelfs vier. De opbouw van de diploma's is bijna altijd dezelfde:

 • Diploma I geeft aan dat alle basisvaardigheden zijn geleerd.
 • Diploma II betekent dat er onder normale omstandigheden zelfstandig gevaren kan worden.
 • Diploma III wil zeggen dat men t/m windkracht 6 Beaufort kan zorgen voor een veilige vaart voor schip en bemanning.

Van elk diploma bestaat ook een vorderingenstaat. Als een cursist de opleiding verlaat terwijl nog niet aan alle eisen van het diploma is voldaan, krijgt de cursist de vorderingenstaat mee. Hierop staat aangegeven aan welke eisen is voldaan, zodat duidelijk is aan welke eisen nog gewerkt moet worden.

Na het behalen van een diploma of vorderingenstaat kan de opleiding bij een andere vaarschool of vereniging worden vervolgd of aangevuld. De geldigheidsduur van de theorie-eisen op een vorderingenstaat is 18 maanden. De praktijkeisen op een vorderingenstaat hebben een maximum geldigheidsduur tot de eerstkomende jaarwisseling. Hiermee wordt aangegeven dat de praktijk in een seizoen moet zijn afgerond.

Als het niet is gelukt om een diploma in een seizoen te halen kan in het volgende jaar meestal eenvoudig de oude stof weer worden opgehaald.

Diploma's

Het CWO-systeem kent vele diploma's. In principe heeft elke discipline drie diploma's, een aantal disciplines heeft zelfs vier niveaus. De opbouw van de diploma's is bijna altijd dezelfde:

 • Diploma I geeft aan dat alle basisvaardigheden zijn geleerd.
 • Diploma II betekent dat er onder normale omstandigheden zelfstandig gevaren kan worden.
 • Diploma III wil zeggen dat men t/m windkracht 6 Beaufort kan zorgen voor een veilige vaart voor schip en bemanning.

Van elk diploma bestaat ook een vorderingenstaat. Als een cursist de opleiding verlaat terwijl nog niet aan alle eisen van het diploma is voldaan, krijgt de cursist de vorderingenstaat mee. Hierop staat aangegeven aan welke eisen is voldaan, zodat duidelijk is aan welke eisen nog gewerkt moet worden.

Na het behalen van een diploma of vorderingenstaat kan de opleiding bij een andere vaarschool of vereniging worden vervolgd of aangevuld. De geldigheidsduur van de theorie-eisen op een vorderingenstaat is 18 maanden. De praktijkeisen op een vorderingenstaat hebben een maximum geldigheidsduur tot de eerstkomende jaarwisseling. Hiermee wordt aangegeven dat de praktijk in een seizoen moet zijn afgerond.

Als het niet is gelukt om een diploma in een seizoen te halen kan in het volgende jaar meestal eenvoudig de oude stof weer worden opgehaald.

Vorderingenstaten

CWO vorderingenstaten kunnen enkel worden afgeven bij CWO aangesloten opleidingslocaties. Op de vorderingenstaat worden de vorderingen afgetekend zodra de kandidaat het betreffende onderdeel beheerst. De vorderingenstaat wordt na afloop van de cursus of examen eigendom van de kandidaat.

De datum waarop het eerste en het laatste praktijkonderdeel wordt afgetekend, moet binnen hetzelfde vaarseizoen liggen (hetzelfde kalenderjaar). Theorie onderdelen hebben een geldigheid van 18 maanden. Deze geldigheid impliceert niet dat alle vaardigheden die een kandidaat had op het moment van aftekenen nog steeds worden beheerst. Een opleidingslocatie mag daarom altijd controleren of de afgetekende onderdelen nog steeds beheerst worden en zal zonodig deze vaardigheden eerst weer op niveau moeten brengen.

Als alle eisen zijn afgetekend, moet het diploma binnen 6 maanden worden uitgereikt. Na deze periode verliest een vorderingenstaat haar geldigheid. Voor de diploma's Gms, Mb III, Zz III en Kj III moet een afsluitend CWO-examen gevaren worden, voordat er een diploma kan worden afgegeven.

Watersportpaspoort

Bij CWO locaties kan er in plaats van met diploma's ook met Watersportpaspoorten gewerkt worden. In een Watersportpaspoort kunnen zegels geplakt worden die de zelfde waarde vertegenwoordigen als een diploma. Opleidingslocaties zijn vrij te kiezen welk systeem ze gebruiken.

Mocht u bij een opleidingslocatie een diploma krijgen maar heeft u eigenlijk liever een zegel of visa versa, dan kunt u deze laten plakken of laten maken door het CWO-secretariaat. U dient hiervoor het betreffende diploma en of het paspoort op te sturen naar het secretariaat met een briefje met daarop uw wensen. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden. Neem hiervoor contact op met het CWO-Secretariaat.

Mijlenboekje

Achter in het Watersportpaspoort is er tevens een mogelijkheid de gemaakte mijlen, belangrijk voor de diploma's Zeezeilen en Kajuitjachtzeilen te registreren.

Instructeursdiploma (pas)

Het instructeursdiploma bij de CWO bestaat uit een instructeurspas. De pas is op creditcardformaat wat het gemakkelijk maakt hem altijd mee te nemen tijdens instructie. Instructeurs dienen de pas in principe altijd bij zich te dragen wanneer zij instructie geven.

Op de pas zijn de volgende gegevens af te lezen:

 • Naam
 • Voornaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Datum van uitgifte
 • Bij Opleider en CWO-controleurs is een geldigheidsdatum opgenomen voor welke datum de licentie vernieuwd dient te worden
 • Eventuele functies die je hebt bij de CWO
 • Het instructeurniveau per discipline. Hierbij worden een aantal niveau's gebruikt:
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4* (examinator)
  • O (Opleider)
  • O* (Opleider en examinator)
Bij de hoogste niveaus is ook een pasfoto afgebeeld op de pas.

Op de achterzijde van de pas is een barcode afgedrukt met daaronder het unieke instructeurnummer. Dit nummer wordt voor alle registratie bij de CWO gebruikt. Bij correspondentie over een instructeur is het raadzaam dit nummer door te geven.

Duplicaatpas

Het kan natuurlijk voorkomen dat een instructeurspas wordt verloren, kwijtgeraakt of gestolen. Het is dan mogelijk een duplicaatpas aan te vragen bij het CWO-secretariaat. Voor het maken en versturen van een duplicaatpas worden kosten in rekening gebracht. Voor hele oude passen die zijn uitgegeven voor 1999 rekenen wij meer dan voor een meer recente pas. Dit heeft te maken met de tijd die het kost oude passen uit het archief op te zoeken.

Om een duplicaat instructeurspas te ontvangen kunt u een mail sturen naar info@cwo.nl. Aan de aanvraag zijn kosten gebonden. De aanvraag wordt na ontvangst zo snel mogelijk in behandeling genomen.

Deelcertificaat IV

Het eigenvaardigheidsniveau CWO IV wordt niet standaard in de vorm van een diploma uitgegeven. Dit komt omdat het diploma vaak onderdeel is van de instructeuropleiding bij een CWO-opleidinglocatie. Op het moment dat iemand I-3 op de instructeurpas heeft staan impliceert dit dat deze persoon ook het eigenvaardigheidsniveau CWO IV heeft gehaald.

Toch zijn er mensen die graag een bewijs willen van het praktijkexamen niveau IV, bijvoorbeeld omdat ze het niveau IV niet als instructeur in opleiding hebben behaald maar als consument. Voor deze personen bestaat het deelcertificaat CWO IV. Dit deelcertificaat kan bij het CWO-secretariaat besteld worden op het moment dat de CWO-opleidinglocatie de resultaten heeft doorgegeven.

Alle CWO IV-resultaten worden centraal geregistreerd en hebben een onbeperkte geldigheid. Het deelcertificaat is tegen een vergoeding aan te vragen bij het secretatiaat via info@cwo.nl.

Erkenningen

Het CWO opleidingssysteem is via het Watersportverbond nationaal en internationaal erkend door de volgende instanties:

Nationaal

 

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlands Olympisch Comite Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)
 • Academie voor Sportkader (ASK)

 

Alle CWO instructeur diploma's van niveau 2 t/m 4 volgens de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) zijn in de periode 2008-2010 in opdracht van het ministerie van VWS geaudit door Calibris. Na de erkenning heeft het ministerie van VWS in 2010 haar rol als kwaliteitsbewaker van de KSS overgedragen aan de georganiseerde sport. De Academie van Sportkader (ASK) is binnen NOC*NSF belast met de taak van kwaliteitsbewaker.

Internationaal

 

 • World Sailing 

 

World Sailing erkent de opleidingsprogramma's (National Sail Training Programme) van de aangesloten nationale autoriteiten (National Member Authority). World Sailing heeft op 19 augustus 2010 de erkenning van World Sailing Recognized Training afgegeven aan het Watersportverbond en het CWO opleidingssysteem. Deze erkenning heeft betrekking op alle disciplines met uitzondering van Kajuitjachtzeilen en Zeezeilen.

In het Buitenland

In the document below you can find a short explanation of the CWO sailing certificates. This is the same text as can be found on the back of all CWO certificates. At this moment there is no official translation of the specific demanded items needed for an certain certificate.

Explanation of CWO instructor qualifications

 

 • 2 or c: the instructor is competent to teach beginners (under supervision).
 • 3 or A: the instructor is competent to teach beginners (ISSA level I)
 • 4 of B: the instructor is competent to teach advanced techniques (ISSA level II)
 • O: this person is competent to train and assess instructors (ISSA level III)

 

CWO approvals in 2011

The CWO training system is through the Royal Netherlands Yachting Union (Koninklijk Nederlands Watersportverbond) nationally and internationally recognized by the following authorities:

 

 • Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS)
 • Netherlands Olympic Committee * Netherlands Sports Federation
 • Academy for Coach Education (ASK)
 • World Sailing

More information about the Dutch national sailings scheme in English can be found on the website of World Sailing.

English

In the document below you can find a short explanation of the CWO sailing certificates. This is the same text as can be found on the back of all CWO certificates. At this moment there is no official translation of the specific demanded items needed for an certain certificate.

Explanation of CWO instructor qualifications

 

 • 2 or c: the instructor is competent to teach beginners (under supervision).
 • 3 or A: the instructor is competent to teach beginners (ISSA level I)
 • 4 of B: the instructor is competent to teach advanced techniques (ISSA level II)
 • O: this person is competent to train and assess instructors (ISSA level III)

 

CWO approvals in 2011

The CWO training system is through the Royal Netherlands Yachting Union (Koninklijk Nederlands Watersportverbond) nationally and internationally recognized by the following authorities:

 

 • Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS)
 • Netherlands Olympic Committee * Netherlands Sports Federation
 • Academy for Coach Education (ASK)
 • World Sailing

More information about the Dutch national sailings scheme in English can be found on the website of World Sailing.

Deutsch

Im Dokument herunter eine kurze Erklärung des CWO Segeln Bescheinigungen. Dieses Text ist dasselbe, das Sie auf der Rückseite aller CWO Bescheinigungen finden konnten. An diesem Moment gibt es keine amtliche Übersetzung der spezifischen verlangten Einzelteile, die für eine Bescheinigung benötigt werden.

Erklärung der CWO Ausbilderqualifikationen

 

 • 2 oder c: der Ausbilder ist kompetent, Anfänger zu unterrichten (unter Überwachung).
 • 3 oder A: der Ausbilder ist kompetent, Anfänger (ISSA Niveau I) zu unterrichten
 • 4 oder B: der Ausbilder ist kompetent, vorgerückte Techniken (ISSA Niveau II) zu unterrichten
 • O: diese Person ist kompetent, Ausbilder (ISSA Niveau III) auszubilden und einzuschätzen Das Ausbilder

 

CWO Zulassungen im Jahr 2011

Der CWO Bildungssystem ist durch die Niederländische Segler Verband (Koninklijk Nederlands Watersportverbond) national und international durch die folgenden Behörden anerkannt:

 • Ministerium für Gesundheit, Gemeinwohl und Sport (VWS)
 • Niederländischen Olympischen Komitees * Niederländischen Sportbundes
 • Die Akademie für das Sportmanagement (ASK)
 • World Sailing

 

Fran├žaise

Le système éducatif CWO est adjudant-chef par l'Association des Sports Nautiques Neerlandais(Koninklijk Nederlands Watersportverbond) reconnu nationalement et internationalement par les autorités suivantes:

 • Ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports (VWS)
 • Comité Olympique Néerlandais * Fédération des Sports Néerlandais
 • l'Académie pour la gestion des sports (ASK)
 • World Sailing